Stronę możesz oglądać łącząc się przez telefon z kartą SIM w sieci Orange.

Jeżeli łączysz się telefonem z karty SIM sieci Orange, wybierz APN WAP Orange GPRS lub Internet Orange GPRS.

Jeżeli nie masz skonfigurowanego żadnego z tych APNów, skorzystaj z autokonfiguratora na http://ustaw.orange.pl

Powrót do strony głównej